anhthuydie-1595303228-83.jpg

anhthuydie-1595303228-83.jpg

Trong thế kỷ 20, nền công nghiệp Thụy Điển đã phát triển từ các ngành truyền thống có giá trị gia tăng thấp, như chế biến gỗ và quặng sắt, đến các ngành công nghiệp hiện đại với trình độ kỹ thuật cao như công nghệ, ôtô và kỹ thuật chính xác. (Ảnh: Guillaume de Basly/Imagebank.sweden.se)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *