anhphung-1571381026-73.jpg

anhphung-1571381026-73.jpg

Anh Phùng Anh Chiến (Hạ Đình, Thanh Xuân) cũng phản ánh tình trạng nước có mùi như bể bơi. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *