anhnguyenh-1536944137-5.jpg

anhnguyenh-1536944137-5.jpg

Anh Nguyễn Hoàng Phương Đông – tu nghiệp sinh Việt Nam tại Lead Giken. (Ảnh: Thành Hữu/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *