anhhivmg2-1608633461-98.jpg

anhhivmg2-1608633461-98.jpg

Các bệnh nhân điều trị ngoại trú HIV tại tỉnh Bình Dương. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *