anhfacebook-1595304660-30.jpg

anhfacebook-1595304660-30.jpg

Thành phố Luleå ở phía bắc Thụy Điển được lựa chọn để đặt trung tâm dữ liệu của Facebook tại châu Âu. Ngoài cơ sở hạ tầng điện ổn định, khu vực này cung cấp giá điện từ thủy điện với chi phí thấp.(Nguồn: Sharingsweden.se)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *