anhcuoi2-1532418056-20.jpg

anhcuoi2-1532418056-20.jpg

Để chống chuyển giá, có ý kiến cho rằng, trước mắt cần bổ sung một điều luật về kiểm soát chuyển giá vào Luật Quản lý thuế và sau đó là có Luật kiểm soát chuyển giá. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *