anhbhxh-1615382157-84.jpg

anhbhxh-1615382157-84.jpg

Cơ quan bảo hiểm xã hội đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *