anhbacvan-1597751172-52.jpg

anhbacvan-1597751172-52.jpg

Ông Lê Đức Vân (tức Nguyễn Hữu Phúc), Trưởng Ban liên lạc Đoàn thanh niên Cứu quốc thành Hoàng Diệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *