anh72-1518343950-24.jpg

anh72-1518343950-24.jpg

Những bài giảng không chỉ là lý thuyết, cô Hà luôn mang cả vật mẫu đến lớp cho học sinh nghiên cứu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *