anh6-1528109929-80.jpg

anh6-1528109929-80.jpg

Người dân tộc Dao ở vùng cao Hà Giang thu hoạch trà vụ Xuân. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *