anh6-1528109929-80.jpg

anh6-1528109929-80.jpg

Người dân tộc Dao ở vùng cao Hà Giang thu hoạch trà vụ Xuân. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.