anh4-1490957102-36.jpg

anh4-1490957102-36.jpg

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng diễn ra từ ngày 27-31/3/1982 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.033 đại biểu, đại diện cho hơn 1.727.000 đảng viên. Đồng chí Lê Duẩn tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đại hội đã đề ra những đường lối quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu: Tất cả vì Tổ quốc XHCN, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong ảnh: Khai mạc đại hội lần thứ V Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *