anh3bo-1602294841-42.jpg

anh3bo-1602294841-42.jpg

Bộ sưu tập đĩa sứ của nhà thơ Vũ Quần Phương (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *