anh30-1571398338-22.jpg

anh30-1571398338-22.jpg

Mỗi xe trung bình chỉ chở được khoảng 7 khối nước sạch nên chỉ phục vụ nhu cầu rất nhỏ của người dân nơi đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.