anh3-1607502498-72.jpg

anh3-1607502498-72.jpg

Người dân xã Phú Nghiêm, dọn dẹp vệ sinh đường làng góp phần xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *