anh3-1531902136-95.jpg

anh3-1531902136-95.jpg

“Tôi tin, khi kết hợp với các yếu tố đương đại, nghệ thuật truyền thống của Việt Nam sẽ đến được với đông đảo công chúng (cả ở trong nước và quốc tế) hơn,” nghệ sỹ Ngô Hồng Quang chia sẻ. (Ảnh: Nghệ sỹ cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *