anh27-1571398218-9.jpg

anh27-1571398218-9.jpg

Mọi người dùng một chút nước ít ỏi để phục vụ cho nhu cầu nấu ăn, còn mọi sinh hoạt vệ sinh cá nhân phải tìm mọi cách để xoay xở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *