anh26-1571398197-71.jpg

anh26-1571398197-71.jpg

Nhiều người tỏ ra vội vã đến lấy nước vì chỉ có 1 xe téc mà lại phục vụ cho nhu cầu rất lớn của cư dân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *