anh26-1571398197-71.jpg

anh26-1571398197-71.jpg

Nhiều người tỏ ra vội vã đến lấy nước vì chỉ có 1 xe téc mà lại phục vụ cho nhu cầu rất lớn của cư dân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.