anh23-1571398043-46.jpg

anh23-1571398043-46.jpg

Do nhu cầu lớn mà lượng nước cung cấp có hạn, tới gần 12h đêm, chiếc xe téc chở đầy nước mới tới phục vụ nhu cầu của bà con. Những người dân tại đây cho hay, họ nhận thấy nước sinh hoạt có mùi lạ nên không dám sử dụng để ăn, uống mà chỉ để tắm rửa. Đến ngày 16/10, nước mới chính thức bị cắt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *