anh2-1567676941-77.jpg

anh2-1567676941-77.jpg

Các bạn sinh viên bộ môn Tiếng Việt, Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Osaka đã tập trung từ rất sớm để thực hiện cảnh quay trong MV. (Ảnh do ca sĩ Phạm Hải Triều cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *