anh2-1531901068-9.jpg

anh2-1531901068-9.jpg

Từ bỏ công việc cùa một giảng viên, Ngô Hồng Quang theo đuổi con đường riêng – kết hợp âm nhạc cổ truyền của dân tộc với nhạc cụ phương Tây. (Ảnh: Nghệ sỹ cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *