anh18-1571397897-8.jpg

anh18-1571397897-8.jpg

Cơn mưa lớn cũng không ngăn cản được người dân xếp hàng đến lấy nước sạch. Người mang bình, xô, can… hay bất kì thứ gì có thể đựng được nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *