anh14-1571397795-90.jpg

anh14-1571397795-90.jpg

Anh Trần Duy Anh, một người dân tại phố Hạ Đình cho hay nước tại khu nhà anh đã bị cắt từ 2 hôm nay. Anh phải huy động anh em đến tranh thủ lấy nước tại nhà máy nước Hạ Đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *