anh12-1571397690-1.jpg

anh12-1571397690-1.jpg

Ban giám đốc nhà máy đã chỉ đạo để bảo đảm các họng nước sạch luôn sẵn sàng 24/24 để phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn phường Hạ Đình và các phường lân cận.Ngoài ra, lãnh đạo nhà máy cũng đã chỉ đạo một số đơn vị cung cấp nước bằng xe téc cho những khu vực ở xa không thể đến lấy nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *