anh11-1483779176-78.jpg

anh11-1483779176-78.jpg

Ba đứa con và ông bố trẻ người dân tộc ở Đồng Văn (Ảnh: Tuấn Đào)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *