anh1-1615426251-64.jpg

anh1-1615426251-64.jpg

胡志明市热带疾病医院余黎青春医生成为首个新冠疫苗接种者。图自新河内报

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *