anh1-1605660902-22.jpg

anh1-1605660902-22.jpg

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trò chuyện cùng bà con đồng bào dân tộc thôn Đồng Mà, xã Trung Yên huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang tại Ngày hội đại đoàn kết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *