anh1-1545273334-76.jpg

anh1-1545273334-76.jpg

Nguồn tiền kiều hối đã được bán lại cho ngân hàng để gửi tiết kiệm. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *