an793resiz-1546613830-26.jpg

an793resiz-1546613830-26.jpg

Họ đi qua làng mạc, thành phố xơ xác không người. Và, họ phải đối mặt với kẻ thù ác độc bậc nhất trong lịch sử loài người. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *