amazon-1495080340-32.jpg

amazon-1495080340-32.jpg

Bezos đã quyết chí mở công ty riêng và Amazon.com ra đời (Nguồn: BI)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *