alcatelluce-1559311482-40.jpg

alcatelluce-1559311482-40.jpg

Lucent đã phải sáp nhập với công ty Pháp, Sony Alcatel để trở thành Alcatel-Lucent vào năm 2006.(Nguồn: Getty Images)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *