airbus-1530068932-98.jpg

airbus-1530068932-98.jpg

Pháp và Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ đàm phán tiến tới hoàn tất thương vụ đặt mua 184 máy bay Airbus. (Nguồn: Defence.pk)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *