agents-1520328483-98.jpg

agents-1520328483-98.jpg

Trường đào tạo người đại diện cầu thủ ở Pháp có tên EAJF, học viên là các cựu cầu thủ, luật sư, doanh nhân… (Nguồn: AFP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *