admm-1610606116-32.jpg

admm-1610606116-32.jpg

   第七届东盟防长扩大会议以视频形式召开。图片来源:越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *