adblockpene-1488249096-79.jpg

adblockpene-1488249096-79.jpg

Tỷ lệ sử dụng phần mềm chặn quảng cáo tính theo đầu người ở mỗi quốc gia (Nguồn: PageFair)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *