a7-1552965813-92.png

a7-1552965813-92.png

Một khu xưởng sàng tuyển xít lấy than ở bên ngoài Mỏ than Phấn Mễ, thành phố Thái Nguyên. (Ảnh: P.V/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *