a7-1533193676-30.jpg

a7-1533193676-30.jpg

Hơn 3.000 nhân viên FPT đi bộ gây quỹ vì cộng đồng trong Ngày hội tình nguyện 2018. (Ảnh: FPT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *