a4-1526986270-56.jpg

a4-1526986270-56.jpg

Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đã tạo ra việc làm cho 64.000 lao động. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *