ttxvn_ca-mau

25 năm tái lập tỉnh Cà Mau (1997 – 2022): Xây dựng tỉnh Cà Mau trở thành địa phương mạnh về kinh tế biển