ttxvn_lien-ket-vung-1

25 năm tái lập tỉnh Bắc Giang (1/1/1997 – 1/1/2022): Xây dựng Bắc Giang thành tỉnh phát triển toàn diện, vững chắc