Ha-Nhi-2

Điện Biên: Về cực Tây vui Tết mùa mưa (Dế Khù Chà) cùng cộng đồng dân tộc Hà Nhì