Trà Vinh: Giá hoa cảnh tăng, người trồng hoa phấn khởi

Trà Vinh: Giá hoa cảnh tăng, người trồng hoa phấn khởi