vna_potal_tong_bi_thu_chu_tich_nuoc_nguyen_phu_trong_dien_dam_voi_bi_thu_thu_nhat_dang_cong_san_cuba_raul_castro_ruz_5288901

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro Ruz