ttxvn_20211015-su-kien-2

Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh (từ ngày 11-16/10/2021)