TTXVN_2408taitu10

Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2019: Đờn ca tài tử Nam Bộ – Di sản văn hóa phi vật thể của thế giới