91602496568-1602640859-48.jpg

91602496568-1602640859-48.jpg

出席第21届联合国气候变化大会的各国代表。图自法新社/越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *