8phachcat-1545120726-11.jpg

8phachcat-1545120726-11.jpg

Đòi hỏi đặt ra đối với một ca nương không chỉ là giọng hát mà còn khả năng gõ phách nhuần nhị. (Nguồn ảnh: Báo Ảnh Việt Nam/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *