86331f6e5fa-1559038047-20.jpg

86331f6e5fa-1559038047-20.jpg

Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2019: Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đến Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *