8-1571381410-63.jpg

8-1571381410-63.jpg

Không ai có thể tưởng tượng rằng, chỉ cách đây vài hôm thôi đây là một con suối sạch, nước trong vắt. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *