8-1490152812-63.jpg

8-1490152812-63.jpg

Đang “ăn nên làm ra” với việc là đối tác quảng cáo cho Facebook, Google, Nguyễn Khánh Trình đã quyết định quay sang làm thực phẩm sạch. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *