7laodongv-1598569990-75.jpg

7laodongv-1598569990-75.jpg

Lao động Việt Nam đang chăm sóc cây giống xà lách. (Ảnh: Nguyễn Tuyến)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *